• Kategorie
  • Szukaj
  • Środki chwastobójcze

Niepożądane zielska oraz perz, zaburzające estetykę klombów i trawników, potrafią wzbudzić uczucie frustracji. Niewiele osób bowiem lubi spędzać godziny na pieleniu tych uciążliwych chwastów. Dlatego warto sprawdzić nasze skuteczne środki chwastobójcze. Wybrane z oferty preparaty są przeznaczone do aplikacji na liście roślin segetalnych jednoliściennych oraz dwuliściennych. Specyfiki mają za zadanie zahamowanie wzrostu i zamieranie, między innymi, babki lancetowatej, mniszka pospolitego, szczawiu tępolistnego, i wielu innych.

Jeśli w ogrodzie rosną drzewa oraz krzewy, warto zaopatrzyć się w dostępne w naszym sklepie maści ogrodnicze. Preparaty służą do smarowania tych miejsc na roślinach, które doznały uszkodzenia podczas np. cięcia lub szczepienia. Specyfiki można zakupić w formie maści żywicznej lub grzybobójczej. Ponadto, jeśli na posesji znajduje się chodnik, trawnik lub uprawa pojemnikowa, mogą one zarosnąć mchem. W takim przypadku dobrym wyborem będą środki na mchy Mogeton, Finisher oraz Randacol.