• Kategorie
  • Szukaj
  • Środki chwastobójcze

Niepożądane zielska oraz perz, zaburzające estetykę klombów i trawników, potrafią wzbudzić uczucie frustracji. Niewiele osób bowiem lubi spędzać godziny na pieleniu tych uciążliwych chwastów. Dlatego warto sprawdzić nasze skuteczne środki chwastobójcze. Wybrane z oferty preparaty są przeznaczone do aplikacji na liście roślin segetalnych jednoliściennych oraz dwuliściennych. Specyfiki mają za zadanie zahamowanie wzrostu i zamieranie, między innymi, babki lancetowatej, mniszka pospolitego, szczawiu tępolistnego, i wielu innych.

Jeśli w ogrodzie rosną drzewa oraz krzewy, warto zaopatrzyć się w dostępne w naszym sklepie maści ogrodnicze. Preparaty służą do smarowania tych miejsc na roślinach, które doznały uszkodzenia podczas np. cięcia lub szczepienia. Specyfiki można zakupić w formie maści żywicznej lub grzybobójczej. Ponadto, jeśli na posesji znajduje się chodnik, trawnik lub uprawa pojemnikowa, mogą one zarosnąć mchem. W takim przypadku dobrym wyborem będą środki na mchy Mogeton, Finisher oraz Randacol.

Atut 360 SL 20ml
Na zapytanie
Golf Extra 100ml
Na zapytanie
Mogeton 25WP 150g
Na zapytanie
Mogeton 25WP 15g
Na zapytanie
Randacol 50ml
Na zapytanie
Roundup 360 Plus 5l
Na zapytanie
Mniszek 390 SL 30ml
Na zapytanie