• Kontakt

PPU WIK-TOR Sp. z o.o.

ul. Bodawska 1
61-309 Poznań
woj. wielkopolskie

e-mail: sklep@wik-tor.pl

telefon: 532 289 950

 

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze przedsiębiorców, w Głównym Urzędzie Statystycznym, w Urzędzie Skarbowym:

  • KRS: 0000160451
  • NIP: 7820006270
  • REGON: 008406061
  • BDO: 000507959

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 50000zł.

Dodatkowo posiadamy koncesje na sprzedaż środków ochrony roślin i nasion.